Wat we doen

Meer informatie over Labora

Labora is een plek waar organisaties, creatievelingen en de gemeenschap samen kunnen denken, maken, werken en groeien. Labora cureert de ideale voedingsbodem voor kruisbestuiving en dialoog.

Ruimte

We bieden ruimte aan in verschillende vormen, waar je kan denken, maken en doen.

Inhoud & activiteiten

We voorzien inhoudelijke omkadering om je te ondersteunen in je plannen.

Waar we in geloven

De visie achter Labora

Een mens wordt mens door te denken, te werken en te leven. Specifieker, samen te denken, te werken en te leven. In een digitale, individualistische samenleving worden menselijke contacten schaarser. Je kunt probleemloos een leven leiden zonder buiten te komen. Maar in gesprek treden met de buitenwereld biedt ook kansen om je eigen leven en dat van anderen te verrijken en herijken. In het samen denken, werken en leven kan je ontdekken wat zinvol is of kan zijn, kan je betekenisvolle verbanden uitbouwen en mee richting geven aan de realisatie van een ‘betere’ en rechtvaardigere wereld.

Labora draait om drie dingen.

Dialoog & diversiteit

Labora is een vrijplaats die initiatieven en ruimte biedt waar je deze dialoog kan aangaan. Om te beginnen moet je met twee zijn. Daarom kiezen we ervoor om ontmoeting maximaal te faciliteren door ruimtes maximaal te delen. Groepen en mensen leven niet naast elkaar, maar door elkaar. Ten tweede is een dialoog pas echt interessant als je ze kan voeren met mensen die je doorgaans niet tegenkomt. Daarom streven we bij al onze initiatieven naar een diverse mix van profielen en achtergronden

Duurzaam experiment

Labora laat ruimte voor vernieuwende projecten die ontstaan uit de eigenheid van de maatschappelijke noden en veranderingen van de 21e eeuw. Ze wil op zoek gaan naar nieuwe manieren van engagement, naar nieuwe manieren van om te engageren, te ondernemen (in de brede zin van het woord), en gemeenschapsop te bouwen. Labora voert met andere woorden experimenten uit om te ontdekken wat zinvol werken en leven is en kan zijn, en wil daarbij het inside-out-denken (werken en leven van binnenuit, in aansluiting bij wat men zelf als centrale waarden ervaart) volop stimuleren.. De experimenten zijn tijdelijk van aard, maar de onderzoeksgroep is tijdloos van karakter.

Lokale verankering

Context bepaalt noden. In een wereld die steeds grootser wordt, kunnen lokale netwerken een baken bieden. De abdij wil een rustpunt zijn waar nieuwe lokale netwerken kunnen ontstaan en bestaande netwerken kunnen groeien.