Studio Annext? Dat is werkruimte, kennisdeling en een netwerk in Leuven voor jonge, startende kunstenaars en creatieve ondernemers. Studio Annext is een initiatief van Annext vzw in samenwerking met Labora en Cas-co. Het project wordt ondersteund door MIJNLEUVEN.

In november 2021 trapten vijf startende kunstenaars het traject van Studio Annext af. Het komende jaar krijgen zij de kans om zich hier verder te blijven ontwikkelen. Op inhoudelijk vlak worden ze hierbij begeleid door Cas-co, op zakelijk vlak gebeurt die begeleiding door Labora.

In het voorjaar van 2022 starten we met de tweede poot van dit project en stellen we ruimte ter beschikking voor jonge, startende (creatieve) ondernemers.

voor jonge ondernemers die vooral nood hebben aan een stevig bureau waarop ze hun computer, tablet of tekenblok kwijt moeten kunnen.

voor jonge ondernemers die vooral nood hebben aan ruimte om te werken aan producten of objecten - denk maar aan kledij, juwelen, accessoires of andere spullen.

De stap naar een volledig autonome praktijk is groot. Daarom zetten we in op een “zachte landing”. We zorgen voor een aantal gezamenlijke momenten waarin best practices, struikelblokken en gedeelde ervaringen gedeeld kunnen worden. Tegelijkertijd is er ook ruimte en tijd voor één-op-één begeleiding.

Daarbij creëren we zelf geen wezenlijk nieuwe inhoudelijke ondersteuning. Wél willen we het luisterend oor en de verbindende factor voor de community zijn en de ideale matchmaker worden tussen creatieve ondernemende jongeren en het bestaande inhoudelijk ondersteuningsaanbod in Leuven.

Studio Annext is op die manier een bruggenbouwer, richtingaanwijzer en spelverdeler.

Kostprijs van dit alles: tussen de 50 en 200 euro / maand / persoon (incl BTW).

Het staat iedereen vrij te betalen wat voor hem/haar/hen mogelijk is – binnen de afbakening van de vork. Waarom doen we het op die manier? Jonge ondernemers die het zich kunnen permitteren wat meer te besteden aan hun werkruimte, sponsoren of subsidiëren in feite de jongeren met een beperkter budget. Onderlinge solidariteit wordt op deze manier een heel tastbaar gegeven.

We bekijken samen en in onderling overleg hoe we deze prijs doorheen de tijd gradueel kunnen verhogen (tot 200 euro / maand) op een manier die correct en haalbaar voelt voor alle partijen.

  • Labora en MIJNLEUVEN beoordelen de aanvragen op basis van het ingediende formulier en selecteren de vijf meest geschikte kandidaten.

  • De vijf geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een plaatsbezoek en (kennismakings)gesprek op maandag 4 april.

  • De kandidaten en de organisatie krijgen na dit gesprek enkele dagen de tijd om zich te bedenken, vooraleer de gebruiksovereenkomst wordt ondertekend.

  • De ondernemers kunnen na ondertekening van het contract de werkplek onmiddellijk in gebruik nemen. Dit gebeurt ten laatste eind april.